10 Dec 2018

Hammarskiöld advised the Swedish insurance company Länsförsäkringar in the sale of an insurance portfolio to If Insurance.

The Swedish insurance company Länsförsäkringar transferred a liability insurance portfolio regarding the Swedish Real Estate Brokers Association to If Insurance.

 

Hammarskiöld’s team consisted primarily of:

Peder Hammarskiöld (Senior Partner)

Lars Ulrichs (Senior Advisor)

Sigrid Törnsten (Senior Associate)