1 Jul 2019

Webinar – EU Whistleblower Protection: New requirements and how to comply . Join us on Wednesday 21 August at 10am CET (webinar and invitation in Swedish)


Inbjudan till webinar om EU:s nya direktiv för stärkt visselblåsarskydd

 

HammarskoldWhistleBlogga.jpg

 

EU:s direktiv kan ses som ett svar på en global mega-trend för främjande av transparens. Vilka krav ställer den nya lagen? Och vad är avgörande för en trovärdig hantering av visselblåsarärenden?

Under webinaret delar vi med oss av våra erfarenheter kring visselblåsning i organisationer. WhistleB inleder med praktiska tips för att säkerställa ett användarvänligt och säkert visselblåsarsystem och Hammarskiöld redogör för vad som är viktigt att tänka på vid hantering och utredning av visselblåsarärenden samt delar med sig av sina egna erfarenheter. Vi diskuterar kring följande teman:

- Vilka krav EU:s visselblåsardirektiv ställer när det gäller t ex dataskydd, svarstider och hantering av inkomna rapporter.
- Best practices när det gäller att sätta upp ett system som skapar trovärdighet och därmed ökar chansen att få in viktiga rapporter.
- Vad som är viktigt att tänka på vid hantering och utredning av visselblåsarärenden.
- Erfarenheter från att hantera och utreda visselblåsarärenden.
- Webinariet avslutas med en Q&A

Webinaret är ett samarbete mellan Hammarskiöld och WhistleB.

 

Presentatörer:

Sandra Kaznova, Delägare Advokatfirman Hammarskiöld
Karin Henriksson, Medgrundare av WhistleB

 

HammarskoldWhistleBvisselblasardirektiv.jpg

 

Välkommen!


Tidpunkt: Den 21 augusti kl 10

 

Registrera dig här

 

Om Hammarskiöld

Advokatfirman Hammarskiöld & Co är en affärsjuridisk advokatbyrå som har lång erfarenhet av att genomföra utredningar på uppdrag av svenska och internationella klienter. Firman har kontor i Stockholm och erbjuder specialistkompetens inom alla de områden som ofta aktualiseras i sådana utredningar, t.ex. regelefterlevnad, anti-korruption, regulatoriska frågor, GDPR, arbetsrätt och tvistelösning. Hammarskiöld & Co är också välkänd som rådgivare inom M&A, EU- och konkurrensrätt, Bank och Finans samt IP/TMT.

 

Om WhistleB

WhistleB arbetar globalt med att hjälpa våra kunder att främja en säker och öppen arbetsmiljö genom en trovärdig visselblåsartjänst. WhistleBs visselblåsartjänst används idag i över 150 länder. Till våra kunder hör många svenska företag, myndigheter och organisationer.