Hanna Krutmeijer arbetar som Senior Associate i Hammarskiölds tvistlösningsgrupp. Hanna företräder internationella och svenska klienter som ombud i både nationella och internationella skiljeförfaranden samt vid svenska domstolar. Hanna har bred erfarenhet av komplexa tvister inom olika rättsområden som exempelvis styrelseansvarsfrågor, aktieägarfrågor, bolagsrättsliga tvister, tvister inom den finansiella sektorn och inom entreprenadrätt.

Hanna har flera års erfarenhet från arbete på annan affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm och har därtill erfarenhet från arbete som bolagsjurist på Klarna.

Expertis

Erfarenhet

2023
Hammarskiöld, Senior Associate 

2022-2023
Klarna Bank AB, Legal Counsel 

2021-2022
Hannes Snellman, Senior Associate 

2018-2020
Hannes Snellman, Associate 

2017
Service with Swedish Courts, the District Court of Södertörn 

2016
Hannes Snellman, Associate 

 

Member of Young Arbitrators Sweden

Member of the Advisory Board of Young Arbitrators Sweden (YAS), 2020-2021

Member of the Swedish Bar Association

Utbildning

2011 - 2016
Uppsala Universitet, juris kandidat 

2014
City University of Hong Kong

Språk

Svenska
Engelska

Nyheter

Inga inlägg hittades