Kelin Taylor Lundgren arbetar med rådgivning inom flera av firmans områden, med fokus på bank & finans (Regulatory) och aktiemarknadsrätt. Kelin har erfarenhet från att ge rådgivning i regulatoriska frågor så som tillståndsansökningar och allmänna compliance-frågor med särskilt fokus på fintech-sektorn.
Vidare har Kelin erfarenhet från att bistå klienter med rådgivning kopplat till aktiemarknaden. Som en del av sin specialisering inom bank och finans har Kelin under sin tid på Hammarskiöld tidigare arbetat tillfälligt på ett internationellt företag inom den finansiella sektorn som en så kallad secondee. Kelin har genom detta fått en djupare förståelse för regulatoriska och compliance-frågor, bolagsstyrning och allmän bolagsrätt på såväl nationell som internationell nivå.

Expertis

Erfarenhet 

HT 2022
Hammarskiöld

2021-2022
Compliance specialist, Swedbank

Utbildning

2022
Uppsala Universitet (juris kandidat, LL.M)

Språk

Svenska
Engelska 

Nyheter