PG Ekbom är Of Counsel i byråns bankgrupp. Han specialiserar sig på bank- och finanstransaktioner med särskild fokus på tillgångs- och fastighetsfinansiering. PG företräder och ger rådgivning åt internationella och svenska banker, finansbolag, leasingbolag och fastighetsbolag angående bank- och finanstransaktioner samt allmänna bolagsrättsliga aspekter av sådana transaktioner. PG är också välkänd internationellt och i Sverige inom området för flygfinansiering och flygplansrelaterade transaktioner.

För att komma i kontakt med PG Ekbom eller för frågor som rör bank och finans, vänligen kontakta Mattias Anjou eller Rasmus Fahlén.

IFLR1000_2023-24_LeadingLawyer_Expert_consultant
emea-recommended-lawyer-2023

Expertis

Erfarenhet 

2023-
Of Counsel, Hammarskiöld 

2020-2022
Delägare, Hammarskiöld

2012-2019
Delägare, Ashurst/Hamilton

1998-2011
Delägare Hammarskiöld & Co

1988-1998
Diverse svenska advokatfirmor (inkl. Lagerlöf & Leman)

Språk

Svenska
Engelska 

Nyheter

Inga inlägg hittades