Timothy Mjällby biträder klienter inom ett brett spektrum av Hammarskiölds verksamhetsområden, med särskilt fokus på EU- och konkurrensrätt, Healthcare & Life Sciences samt IT, Technology & Data Privacy.

Inom området EU- och konkurrensrätt har Timothy samlat på sig värdefull erfarenhet genom att bistå klienter i olika aspekter, såsom att hantera anmälningar från multinationella transaktioner till konkurrensmyndigheter och säkerställa efterlevnad av konkurrenslagstiftningen.

Timothy har även erfarenhet av att biträda svenska och internationella klienter i frågor som rör offentlig upphandling, inklusive granskning av anbudsansökningar och överprövning av tilldelade kontrakt.

Practice areas

Education

2023

Umeå Universitet (juris kandidat, LL.M)

Language

Svenska

Engelska

Nyheter