Green01_1

Offentlig sektor

Beskrivning

Hammarskiölds jurister har en lång och välrenommerad erfarenhet av att hantera juridiska frågor som rör utformningen av framtida lagstiftning och andra myndighetsbeslut samt policys. Vi arbetar ofta tillsammans med våra klienters kommunikationsrådgivare och är vana att företräda olika intressenter i kontakter med politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare och lobbyister, såväl på riksnivå som på lokal nivå.
Våra klienter inom detta område representerar ett brett spektrum av branscher, såsom finanssektorn, konsumentvarusektorn och tung industri.

Vill du veta mer? Kontakta Lars Ulrichs

 

Team Offentlig sektor

Nyheter / Offentlig sektor