Sanna Isaksson har över 10 års erfarenhet från nyckelroller på andra marknadsledande advokatbyråer inom privat M&A, private equity och venture capital investeringar.
Hon har företrätt nordiska och internationella private equity sponsorer och industriella klienter både i inhemska och gränsöverskridande transaktioner, inklusive buy-outs, exits, joint ventures, omstruktureringar och equity finansieringar. Hon biträder även regelbundet klienter med incitamentsprogram samt inom allmänna bolagsrättsliga frågor.

Sanna är välkänd för sin problemlösande inställning och hands-on tillvägagångssätt i kombination med en stor förståelse för klientens verksamhet.

Expertis

Erfarenhet

2024 –
Delägare, Hammarskiöld

2022 – 2024
Delägare, KANTER Advokatbyrå

2018 – 2022
Senior Associate, KANTER Advokatbyrå

2015 – 2018
Senior Associate, Roschier

2011 – 2015
Associate, Roschier

Utbildning

2007 - 2011
Uppsala Universitet (juris kandidat, LL.M.)

2006 - 2007
Linköping Universitet

Språk

Svenska
Engelska

Nyheter