CSR och sponsring

Corporate Social Responsibility (CSR), även kallat Corporate Citizenship, handlar om att skapa långsiktig hållbarhet inte bara för oss på Hammarskiöld utan för hela den värld vi verkar i.

CSR är naturligtvis viktigt i Hammarskiölds dagliga arbete, där etik och långsiktig hållbarhet tillsammans med kvalitet och integritet är grundläggande principer som vägleder oss i allt vi gör. Utöver vårt dagliga arbete är vi stolta att sponsra/bidra till ett antal projekt, som vi stödjer både ekonomiskt och bidrag av vår tid och kompetens.

Att bry sig om miljön

På Hammarskiöld arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan och tillämpa miljömässigt hållbara rutiner i vårt dagliga arbete. Vi har antagit upphandlingspolicys för att säkerställa att miljöaspekter måste beaktas vid inköp av varor och tjänster till advokatbyrån. Hammarskiöld för också en aktiv diskussion med våra leverantörer för att förbättra transport- och leveransrutinerna och undvika onödiga transporter. Vi har ett nära samarbete med vår hyresvärd, Statens Fastighetsverk, för att förbättra övervakningen och minska Hammarskiölds miljöpåverkan när det gäller uppvärmning, användning av el och vatten, återvinning och avfallshantering.

Under 2012-2013 planerade och genomförde Hammarskiölds IT-avdelning ett omfattande projekt för att minska energianvändningen för byråns IT-infrastruktur, innefattande virtualisering av våra servrar. Detta framgångsrika projekt har haft flera positiva effekter, vilket minskar både Hammarskiölds energianvändning och resursanvändning.

Under 2012 påbörjade vi arbetet med att implementera ett miljöledningssystem. För närvarande utvärderar vi byråns baslinjeprestanda och identifierar de aktiviteter och tjänster som har en betydande miljöpåverkan. Därifrån kommer vi att uppdatera våra interna policys och processer för ett mer effektivt och strukturerat tillvägagångssätt för att minska vår miljöpåverkan

Att främja mänskliga rättigheter 

Vårt senaste engagemang är med FN:s Global Compact. Det är det största initiativet för företagsansvar i världen och har över 8000 signatories baserade i 135 länder. Genom sitt deltagande anpassar Hammarskiöld sin verksamhet och sina strategier till tio universellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption samt åtar sig att agera till stöd för FN:s mål.

Klicka här för att läsa Hammarskiölds meddelande om framsteg i detta avseende från 2022.

 

Att främja hållbara affärsmodeller

Hammarskiöld är stolt en del av ett nytt integrationsprogram i Sverige, int’Link, som lanserades som ett pilotprogram under 2016. Programmet avser att underlätta integrationen av små invandrar-/immigrantägda företag i upphandlingsprocessen för större företag i Sverige. Baserat på en amerikansk modell initierades programmet av International Entrepreneur Association in Sweden (IFS) och American Chamber of Commerce in Sweden (AmCham Sweden), sammankallade av USA:s ambassad i Stockholm. int’Link introduceras som ett program med potential att främja ekonomisk tillväxt, uppmuntra skapande av arbetstillfällen och bryta ned barriärer som för närvarande begränsar integrationen i större företags leveranskedjor.

Klicka här för att läsa int’Links pressmeddelande

Hammarskiöld inser också att människor är olika. Vi strävar kontinuerligt efter att uppnå en större mångfald bland våra medarbetare på alla nivåer inom advokatbyrån och att avskaffa alla former av diskriminering – formell och informell. Detta arbete är avgörande för att Hammarskiöld ska säkerställa att vi förblir attraktiva och tillgängliga för begåvade människor med potential att lyckas och att vi upprätthåller en verkligt hållbar affärsmodell som kommer att möta de höga krav som våra klienter med rätta kräver.

int’Link Partners for responsible sourcing
hihsweden

Att stödja social utveckling

Hammarskiöld har genomfört ett projekt i Indien inom ramen för välgörenhetsorganisationen Hand in Hand. Hand in Hand International är en del av ett nätverk av oberoende organisationer som arbetar tillsammans mot en gemensam vision för att minska fattigdom genom att skapa jobb och generera inkomster. Projektet som Hammarskiöld stöttade och finansierade pågick i 24 månader och fokuserade på att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i byn Elaneerkundaram, i den södra indiska delstaten Tamil Nadu. Huvudaktiviteterna i projektet inkluderade:

  • Att eliminera barnarbete
  • Att stärka det lokala skolsystemet och förbättra datorkunskaperna
  • Att förbättra kvinnors ställning i samhället och uppmuntra kvinnor att utveckla företag genom mikrofinansiering
  • Att förbättra sjukvård och hygien i byn
  • Att förbättra lokal styrning och omsorg om miljön

Hälsa

Hälsa är en annan viktig och grundläggande faktor inom CSR. Utan god hälsa blir allt annat irrelevant. Vi främjar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv och erbjuder våra medarbetare allt från regelbundna hälsokontroller till en mängd olika sportaktiviteter.

Vi är också engagerade i att stödja de mindre priviligierade, och ett sätt att uttrycka detta på var att hjälpa till att grunda välgörenhetsstiftelsen Min Stora Dag.

Hammarskiöld genomförde allt det juridiska arbetet pro bono för att skapa stiftelsen, rekrytera styrelseledamöter och inrätta styrelsen. Min Stora Dags uppdrag är att tillgodose önskemål hos svårt sjuka barn. Stiftelsens arbete är unikt då varje barn aktivt är med och planerar sin egen önskan.

Min Stora Dag samarbetar med alla universitetssjukhus i Sverige. Barnens primärläkare hänvisar barnen och deras önskemål till stiftelsen, som i sin tur förverkligar deras önskemål. Sedan augusti 2000 har Min Stora Dag hjälpt tusentals barn att förverkliga sina drömmar och önskningar.
Stiftelsen bygger på ett initiativ av Claire Rosvall och dess beskyddare är H.K.H Prinsessan Madeleine. Peder Hammarskiöld är en av grundarna av stiftelsen Min Stora Dag.

musikbojen

MusikBojen

Ett annat sätt på vilket vi uttrycker vårt engagemang för att stödja vårt samhälle är genom att hjälpa den nygrundande välgörenhetsstiftelsen MusikBojen. Hammarskiöld genomförde att juridiskt arbete pro bono, inklusive bland annat arbete kring bildandet av stiftelsen. MusikBojens uppdrag är att främja och ge tillgång till musikterapi och musikaktiviteter främst till barn och ungdomar, där musik används för att tillgodose fysiska, emotionella, kognitiva och sociala behov hos individer.

Stiftelsen bygger på ett initiativ av Claire Rosvall som också var initiativtagare till Min Stora Dag. Peder Hammarskiöld är en av grundarna av stiftelsen MusikBojen och de nuvarande ambassadörerna för MusikBojen är de kända svenska artisterna Ann Sofie von Otter, Loa Falkman, Martin Stenmark, Zackarias Ulvskog, Seinabo Sey och Nikki Amini.

Vetenskaplig forskning och kultur

Hammarskiöld är stolta över att ha grundat och fortsatt stödja Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra.

1957 köpte FN:s förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld lantgården Backåkra i södra Sverige, där han planerade att gå i pension. I sitt testamente skänkte han sina konstsamlingar och många värdefulla föremål till Backåkra.

Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra har tagit över ägandet av Backåkra för att driva Backåkra som ett museum som skildrar Dag Hammarskjölds liv och handlingar. Backåkra ska också vara en mötesplats för forskning, kultur, natur och andra frågor som var av intresse för Dag Hammarskjöld. Stiftelsen har fått medel från bl.a. Wallenbergstiftelserna.

Ordförande i Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra är byråns delägare och ordförande, Claes Langenius.

Backåkra: Ett bevis på Dag Hammarskjölds kärlek till naturen och arbete för fred, en Q&A med Peder Hammarskiöld.