Namnlöst-1

Energi och Infrastruktur

Beskrivning

Energi- och infrastrukturbranscherna spelar en viktig roll i den svenska och globala ekonomin, liksom i våra vardagsliv. Det är ett område där branschspecifik kunskap och erfarenhet är av särskild stor betydelse för klienten samt för att framgångsrikt kunna hantera rättsliga och kommersiella frågor. Hammarskiölds arbetsgrupp för Energi & Infrastruktur har bred och djup förståelse för de rättsliga ramverken och processerna som är relevanta inom energi- och infrastrukturområdet. Vi kombinerar denna expertis med den omfattande kunskap som våra experter har inom bolagsrätt, finansiering, konkurrensrätt och tvistelösning.

Firmans jurister tillhandahåller regelbundet rådgivning avseende regulatoriska frågor, investeringar, joint ventures, projektfinansiering och tvistelösning i förhållande till både traditionella energikällor och vattenkraft, land- och havsbaserad vindkraft, solkraft och andra förnybara energikällor. Vi agerar rådgivare i uppdrag som rör produktion, överföring, distribution och handel med el, fjärrvärme, fjärrkyla samt andra relaterade frågor.

Hammarskiöld är den enda svenska medlemmen i Energy Law Group, ett nätverk av advokater på oberoende advokatbyråer som specialiserar sig inom energi, infrastruktur och naturresurser, där varje byrå representerar ett europeiskt land.

Vill du veta mer? Kontakta Jakob Falkman

seal-02

Medarbetare inom Energi & infrastruktur

Birgitta Heiwe

IT Manager

Peder Hammarskiöld

Senior delägare, Advokat

Mattias Anjou

Delägare, Advokat

Claes Langenius

Delägare, Advokat

Per Sundin

Senior Counsel, Advokat

Carl-Johan Pousette

Delägare, Advokat

Erik Löfwall

Delägare, Advokat

Sandra Kaznova

Delägare, Advokat

Nina Sna Karaman

Senior Associate, Advokat

Andreas Johard

Delägare, Advokat

Jakob Falkman

Delägare, Advokat

Erik Fahlgren

Delägare, Advokat

Rasmus Fahlén

Delägare, Advokat

Magnus Bohman

Delägare, Advokat

Lars Ulrichs

Of Counsel

Marcus Tipner

Senior Associate, Advokat

Anton Sjöberg

Senior Associate, Advokat

Evelina Rönnels

Senior Associate, Advokat

Johan Löfquist

Senior Associate, Advokat

Emma Lindwall

Senior Associate, Advokat

Isabelle Vinterskog

Associate

Lisa van den Berg

Associate

Adam Runestam

Associate

Fredrik Osvald

Senior Associate, Advokat

Simon Lindström

Associate - Tjänstledig

Marika Jaaniste

Associate

Aksel Ahlqvist

Senior Associate, Advokat

Kelin Taylor Lundgren

Associate

Luisa Caldara

Executive Assistant

Viktoria Segersdotter

Executive Assistant

Sofie Nilsson

Financial Manager

Andrea Lysholm

Front Desk & Hospitality Hostess

Fredrik Glimster

Office Manager

Emma Forsberg

People & Talent Officer

Marie Larsson

Office Assistant

Anna Billinger

Faktureringskoordinator

Karin Axelsson

Marknadsföring

Emelie Armstrand

Ekonomiassistent

Vimol Andersson

Accountant

Sofia Falkner

Delägare, Advokat

Malin von Heideken (f.d Albert)

Delägare, Advokat

Emelie Herngren

Associate

Nor Nöstvold

Technical Operations Officer

Timothy Mjällby

Associate

Nyheter Energi & infrastruktur