Namnlöst-1

Energi och Infrastruktur

Beskrivning

Energi- och infrastrukturbranscherna spelar en viktig roll i den svenska och globala ekonomin, liksom i våra vardagsliv. Det är ett område där branschspecifik kunskap och erfarenhet är av särskild stor betydelse för klienten samt för att framgångsrikt kunna hantera rättsliga och kommersiella frågor. Hammarskiölds arbetsgrupp för Energi & Infrastruktur har bred och djup förståelse för de rättsliga ramverken och processerna som är relevanta inom energi- och infrastrukturområdet. Vi kombinerar denna expertis med den omfattande kunskap som våra experter har inom bolagsrätt, finansiering, konkurrensrätt och tvistelösning.

Firmans jurister tillhandahåller regelbundet rådgivning avseende regulatoriska frågor, investeringar, joint ventures, projektfinansiering och tvistelösning i förhållande till både traditionella energikällor och vattenkraft, land- och havsbaserad vindkraft, solkraft och andra förnybara energikällor. Vi agerar rådgivare i uppdrag som rör produktion, överföring, distribution och handel med el, fjärrvärme, fjärrkyla samt andra relaterade frågor.

Hammarskiöld är den enda svenska medlemmen i Energy Law Group, ett nätverk av advokater på oberoende advokatbyråer som specialiserar sig inom energi, infrastruktur och naturresurser, där varje byrå representerar ett europeiskt land.

Vill du veta mer? Kontakta Erik Fahlgren och Rasmus Fahlén

Team Energi och infrastruktur

Erik Fahlgren

Delägare, Advokat

Rasmus Fahlén

Delägare, Advokat

Evelina Rönnels

Senior Associate, Advokat

Johan Löfquist

Senior Associate, Advokat

Nina Sna Karaman

Senior Associate, Advokat

Fredrik Osvald

Senior Associate, Advokat

Nyheter/ Energi och infrastruktur