7 Apr 2022

Nytt beslut om sanktionsavgift från Integritetsskyddsmyndigheten

I ett nytt beslut om sanktionsavgift för GDPR-överträdelser gör Integritetsskyddsmyndigheten en sträng bedömning av skyldigheterna att informera om hur personuppgifter behandlas. Mot bakgrund av beslutet finns skäl för företag att se över sin integritetspolicy för att säkerställa att information om personuppgiftsbehandling lämnas på ett tillräckligt tydligt sätt. Läs beslutet här:

https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/2022/beslut-tillsyn-klarna.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Albert (Partner)

Caroline Bogemyr (Senior Associate)

Anton Sjöberg (Associate)