20 Aug 2018

Malin Albert has joined Hammarskiöld and strengthens the company’s commitment to Life Science and Competition law (article in Swedish)

Malin Albert började den 1 juli 2018 som delägare på Advokatfirman Hammarskiöld. Hon ska förstärka Hammarskiölds kompetens och erfarenhet inom området för Life Science och ingå i  advokatfirmans verksamhetsgrupp för EU- och konkurrensrätt. Hon kommer närmast från Setterwalls advokatbyrå där hon var ansvarig för Stockholmskontorets Life Sciencesgrupp och arbetade inom verksamhetsgruppen för EU- och konkurrensrätt.

– Med min särskilda kompetens och långa erfarenhet av området för Life Science kan jag stärka Hammarskiölds utbud till allt från läkemedelsbolag och medicintekniska företag, livsmedels-, kosmetika- och e-hälsoföretag till olika myndigheter. Det är en föränderlig bransch som kräver en gedigen verksamhetsförståelse. Många Life Science-aktörer har behov av branschinriktad regulatorisk och kommersiell rådgivning redan på ett tidigt stadium såsom under forskning och utvecklingsarbete, vid kapitalanskaffning och börsintroduktioner. Jag ser fram emot att utveckla Hammarskiölds erbjudande inom området, säger Malin Albert.

– Jag kommer även fortsätta biträda företag inom olika branscher med EU- och konkurrensrätt samt offentlig upphandling. Kopplingen mellan Life Science och EU- och konkurrensrätt har jag stor nytta av när det kommer till granskning av immaterialrättsligt tunga avtal, olika forsknings- och samarbetsprojekt liksom återförsäljaravtal och andra partneravtal. Även en djup förståelse för det europeiska regelverket blir alltmer viktig då ny lagstiftning till följd av digitaliseringen ställer högre krav på sådan kunskap, säger Malin Albert.

– Hammarskiöld är inne i en spännande expansionsfas och med tanke på firmans starka kompetens inom just EU- och konkurrensrätt samt immaterialrätt är det en perfekt kombination med just mina kompetensområden vilka kommer att ytterligare stärka och ge firman en unik plattform att ge specialistrådgivning inom dessa områden, säger Malin Albert.

– Hammarskiölds antal pågående och förväntade ärenden hos såväl konkurrensmyndigheterna som i de nationella domstolarna och EU-domstolarna växer ständigt samtidigt som det råder ett fortsatt högt tryck på transaktionsmarknaden som ställer krav på spetskompetens inom konkurrensrätt. Malin är därför en efterlängtad förstärkning till gruppen, säger Claes Langenius, ansvarig delägare för verksamhetsgruppen EU- och konkurrensrätt på Hammarskiöld.

– Malin har stor erfarenhet av att arbeta med EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling, Life Science, e-hälsa och regulatoriska frågor både som advokat och som bolagsjurist på det franska läkemedelsföretaget Pierre Fabre. Hennes särskilda kompetens inom dessa områden gör henne till ett välkommet tillskott till Hammarskiöld, säger Sandra Kaznova, Managing Partner på Hammarskiöld.